De Afsluitdijk

Na ruim 80 jaar gaat de Afsluitdijk versterkt worden. De dijk moet een storm kunnen weerstaan die ééns in de 10.000 jaar kan voorkomen. Hiervoor wordt de Afsluitdijk overslagbestendig gemaakt. Vanaf 2017 start men met de werkzaamheden. Tegelijkertijd gaan er ook ander aanpassingen doorgevoerd worden. Op dit moment kunnen de spuisluizen alleen overtollig water uit het IJsselmeer lozen bij eb. Eén van de aanpassingen zijn het plaatsen van enorme pompen, de grootse in Europa, die het water uit het IJsselmeer de Waddenzee in kunnen pompen. Daarmee wordt de Afsluitdijk het grootste gemaal van Europa. Daarnaast gaan er nog veel meer innovatieve veranderingen plaats vinden, denk hierbij aan vismigratie en het opwekken van duurzame energie. Regionale overheden samenwerkend onder de naam “De Nieuwe Afsluitdijk” hebben ambities geformuleerd op het gebied van economische ontwikkeling, ecologie en duurzame energie die gelijktijdig met de opknapbeurt van de Afsluitdijk kunnen worden uitgevoerd. De Nieuwe Afsluitdijk en het Rijk werken intensief samen en zorgen zo voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. De uitvoering van het project staat gepland voor 2017.

Delta3 verzorgt al een aantal jaren de communicatiemiddelen ten behoeve van het project De Afsluitdijk. In 2012 maakten wij al een film over de dijk: De Afsluitdijk 2.0.

Onlangs is een nieuwe film opgeleverd die u hieronder kunt zien.
 

Wilt u meer weten en lezen over alle geplande aanpassingen aan de Afsluitdijk? Ga naar www.deafsluitdijk.nl.

Project
Communicatiemiddelen

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

In samenwerking met
-

Categorie
Drukwerk, Video

Portfolio

Afsluitdijk-01.png
Afsluitdijk_01.png
Afsluitdijk_03.png
Afsluitdijk_04.png
wand-afsluitdijk-2.jpg
wand-afsluitdijk-1.jpg
wand-afsluitdijk-3.jpg
wand-afsluitdijk-4.jpg