Expeditiegids Brabant

De Expeditiegids is bedoeld om politieke partijen en de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te helpen om de juiste keuzes te maken en om die keuzes naar een aansprekend verkiezingsprogramma te vertalen. Het is een eerste stap in het verkiezingsproces en kan bijdragen aan het schrijven van een goed programma. In opdracht van de kennisinstelling BrabantAdvies en in samenwerking met PON en Telos heeft Delta3 de Expeditiegids Brabant ontwikkeld. Naast de vormgeving was Delta3 verantwoordelijk voor de teksten van enkele hoofdstukken. Overige aangeleverde teksten zijn door Delta3 geredigeerd om er één geheel van te maken.

In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten gebundeld. Naast de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen in Brabant komen in vijf hoofdstukken de belangrijkste opgaven, inzichten en keuzes richting 2030 aan bod. De thema’s van de vijf hoofdstukken zijn als volgt: Concurrerend Brabant, Circulair & klimaatbestendig Brabant, Mobiel & verbonden Brabant, Gezond & samenlevend Brabant en (Be)sturend Brabant. In aparte kaders worden andere thema’s toegelicht, zoals Cultuur en erfgoed, Natuur, Werken en Leren en de Transitie Landbouw. De gids sluit af met tien (schrijf)tips voor een aantrekkelijk verkiezingsprogramma.

Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Project
Expeditiegids Brabant

Opdrachtgever

In samenwerking met

Categorie
illustratie, opmaak, drukwerk, ontwerp

Expeditiegids Brabant

Portfolio

BrabantAdvies_01.png
BrabantAdvies_02.png
BrabantAdvies_03.png