Innovatiecentrale

Nederland heeft de ambitie om koploper te worden op het gebied van Smart Mobility (Intelligente Mobiliteit) met de focus op automobilisten. Deze ambitie past in de transitiepaden van de Routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’. Om die ontwikkeling te faciliteren, is De Innovatiecentrale opgericht, een experimenteer- en ontwikkelruimte binnen de verkeerscentrale van Zuid-Nederland. De Innovatiecentrale bestaat uit De Innovatiedesks en Het Innovatielab.

De Innovatiecentrale is ingericht om te innoveren, experimenteren en testen met Smart Mobility oplossingen. In de Innovatiecentrale werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen, want het motto luidt: “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden vinden in Het Innovatielab een stimulerende plek om met elkaar in gesprek te gaan over in-car innovaties, over nieuwe verkeersmanagement toepassingen en over de verkeerseffecten van voertuig-voertuig en voertuig-wegkant communicatie. In het Innovatielab organiseren we themadagen, serious gaming en brainstorms.

Delta3 heeft ervaring met smart mobility trajecten en is er trots op dat de Innovatiecentrale Delta3 als haar bureau geselecteerd heeft. Momenteel werken we aan diverse communicatieproducten. Onlangs leverden wij het jaarverslag op en een interactieve praatplaat die u, door hier te klikken, kunt bekijken.

Project
Jaarverslag

Opdrachtgever
Innovatiecentrale

In samenwerking met

Categorie
html, ontwerp, Jaarverslag

Innovatiecentrale

Portfolio

Innovatiecentrale_01.png
Praatplaat_2.gif
Praatplaat_01.png
Praatplaat_02.png
Innovatiecentrale_04.png
Innovatiecentrale_02.png
Innovatiecentrale_03.png