Afval scheiden in Zaanstad

Zaanstad wil in 2020 de hoeveelheid restafval terug hebben gebracht tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Nu is dat 260 kg per jaar. Om dit te bereiken wordt de manier van afval inzamelen de komende twee jaar anders. Hiermee sluit de gemeente aan op de landelijke doelstelling om restafval te verminderen. In samenwerking met de gemeente heeft Delta3 verschillende campagnemiddelen ontwikkeld om de inwoners van de nieuwe regelingen op de hoogte te brengen. Een animatie is daar een onderdeel van. Inmiddels is Delta3 door diverse andere gemeenten benaderd om deze middelen ook voor hen te produceren, uiteraard in de desbetreffende huisstijl en met goedkeuring van de gemeente Zaanstad.

Project

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad

In samenwerking met

Categorie
animatie, illustratie, opmaak

Portfolio

Zaanstad_afval_case.png
Zaanstad_afval_01.png
Zaanstad_afval_02.png
Zaanstad_afval_03.png