Deze website wordt binnenkort vernieuwd met recent materiaal!

Jaar­verslag Commis­saris van de Koning - Provincie Flevoland 2020

Voor de Provincie Flevoland is er een digitaal jaarverslag ontworpen waarin de Commissaris van de Koning een overzicht geeft van zijn werkzaamheden. De verschillende taken en rollen van de CvdK hebben we op een overzichtelijke manier weergegeven in het verslag over het jaar 2020, inclusief verschillende filmpjes, foto’s en Flevolandse verhalen.

Jaar­verslag Commis­saris van de Koning - Provincie Flevoland 2020

Experience Week Connected Transport 2018

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Delta3 verschillende communicatiemiddelen ontworpen voor de Experience Week Connected Transport die in oktober 2018 werd georganiseerd.

Experience Week Connected Transport 2018

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - DCO Jaarplan 2017-2018

Voor de directie communicatie (DCO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Delta3 met behulp van HTML een digitale, interactieve versie gemaakt van het jaarplan. Ook het beeldmateriaal is door Delta3 verzorgd. Weleens filmbeelden gezien die bevroren zijn, maar waarin tegelijkertijd een specifiek element blijft door bewegen?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - DCO Jaarplan 2017-2018