Brabant Agrofood

Brabant wil in 2020 tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomische gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Duurzaamheid staat centraal in alle activiteiten: produceren, bewerken, vermarkten en distribueren. De sector draagt bij aan de maatschappelijke opgaven, van energietransitie tot gezondheid en zorg.

Voor de provincie Noord-Brabant heeft Delta3 diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. Eén daarvan is Monitor Agrofood. Dit is een HTML-productie die de ontwikkelingen in een rapportage samenvat. Delta3 verzorgt tevens de hosting en voert waar nodig aanpassingen door.

Project
Brabant Agrofood

Opdrachtgever
Provincie Brabant

In samenwerking met

Categorie
Infographics, illustratie, Interactieve pdf, ontwerp, opmaak, HTML

Portfolio

Brabant_agrofood_Case.png
Brabant_agrofood_01.png
Brabant_agrofood_02.png