Gemeente Westland

Met ingang van 2013 wordt Delta3, door de gemeente Westland, ingezet voor de productie van communicatiemiddelen en campagnes.

Sinds 2015 werkt Westland met het Kindpakket. Doel van het pakket is dat elk kind, ongeacht financiële situatie, met zijn of haar leeftijdsgenootjes kan meedoen aan leuke dingen, zoals sporten, een schoolreis of muziekles. Net als veel andere gemeenten is het voor Westland een uitdaging om deze extra voorziening voor minima onder de aandacht te brengen.

Met de campagne Kindpakket wil de gemeente bij de doelgroepen meer bekendheid geven aan de regeling. Bovendien hoopt de gemeente bij die doelgroep een gedragsverandering teweeg te brengen. Aan de andere kant wil de gemeente met de campagne het aantal aanbieders van leuke dingen vergroten en hen enthousiasmeren en mobiliseren.

In de startfase hebben we strategisch advies gegeven en hebben we de dialoog opgezocht over de aanpak van de communicatie. Daarbij hebben we ook contact gezocht met de doelgroepen. Uit onderzoek is gebleken dat gedragsbeïnvloeding het meest effectief is als de communicatie zich direct op dat gedrag richt en/of als de omgevingsfactoren die dit gedrag beïnvloeden veranderen. Attitude- en kennisveranderingen volgen daarop. Dit betekent dat er niet alleen met campagne-technische factoren moet worden rekening gehouden, maar ook met sociale en fysieke omstandigheden die het gewenste gedrag stimuleren. Die spelen namelijk een grote rol bij het maken van, soms onbewuste, keuzes. Bij het benaderen van potentiële aanbieders is het van groot belang dat zij precies weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Ervaring leert dat een duidelijk beeld van kosten en baten ondernemers over de streep trekt: geen eindeloze doorlooptijden en grote, langdurige contracten, maar kortlopende afspraken en laagdrempeligheid. Op het moment dat lokale aanbieders ‘over de streep’ zijn, dient de gemeente Westland te investeren in een duurzame relatie met hen. Op die manier blijven deze lokale aanbieders structureel betrokken. Het delen van resultaten en het vieren van successen zijn hierbij cruciale succesfactoren.

Samen met de gemeente hebben we bepaald hoe de monitoring, de evaluatie en de effectmeting zouden worden verricht. De wethouder wilde de campagne zo snel mogelijk lanceren. Daarom hebben we een planning gemaakt met een helder overzicht van de tijdsinvestering. Gedurende het hele project hebben we regelmatig overlegd met de gemeente. Voor de campagne heeft Delta3 een beeldmerk ontwikkeld. Daarmee kan de gemeente voor de lange termijn het Kindpakket onder de aandacht van de verschillende doelgroepen en stakeholders brengen. Met het beeldmerk en de gemeentelijke huisstijl heeft Delta3 diverse communicatiemiddelen, zowel analoog als digitaal, vormgegeven en geproduceerd. Op ons advies heeft de gemeente een deel van de communicatie laten verlopen via de eigen kanalen (website, social media, nieuwsbrief) en die van de samenwerkingspartners (verenigingen, ondernemers, instellingen). Deze kanalen zijn namelijk doorgaans zeer effectief om verbindingen tot stand te brengen, activiteiten zichtbaar te maken en deze verder aan te jagen.

Delta3 heeft het hele campagneproces ingericht en uitgewerkt. Wij zorgden voor de productie van alle middelen en de kwaliteitscontrole daarop. Op die manier hebben wij de gemeente Westland gedurende de hele campagne ontzorgd.

Project
Gemeente Westland

Opdrachtgever
Gemeente Westland

In samenwerking met
-

Categorie
Campagne, Drukwerk, Huisstijl

Portfolio

GemeenteWestland_03.png
GemeenteWestland_08.png
GemeenteWestland_02.png
GemeenteWestland_06.png
GemeenteWestland_01.png
GemeenteWestland_04.png
GemeenteWestland_05.png
GemeenteWestland_09.png
GemeenteWestland_07.png