Programma Inverdan

Voor de gemeente Zaanstad maakten wij de website www.inverdan.nl Het informatiecentrum Inverdan is bij de start van het programma Inverdan in het leven geroepen om inwoners, bezoekers en bedrijven persoonlijk te informeren over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het gebied Inverdan.

Het informeren vindt plaats aan de hand van verschillende communicatiemiddelen zoals een maquette, film, foldermateriaal en af en toe een expositie. Ook worden groepen ontvangen en rondleidingen georganiseerd. De afgelopen periode is geconstateerd dat de vraag naar deze specifieke wijze van informatievoorziening over Inverdan is afgenomen waardoor het bezoekersaantal ook terugloopt. Dit is inherent aan de fase waar het programma Inverdan zich in bevindt én de huidige (decentrale) locatie. En anderzijds door het feit dat men tegenwoordig meer gebruik maakt van andere (meer digitale) communicatiekanalen. Digitaal informatiecentrum Communicatie is en blijft een belangrijk ondersteunend instrument voor het programma. Tot het einde van het programma in 2018 staat er nog een hoop te gebeuren. De komende jaren wordt de verbinding tussen oost en west (één van de belangrijkste pijlers van het programma) door middel van de spooroverbouwing gerealiseerd. Daarnaast wordt het cultuurcluster gebouwd en staan er de komende drie jaar nog zeker vijf ontwikkelingen aan de westkant op de agenda.

Daarom is gekeken naar een ander, aanvullend communicatiemiddel dat ingezet kan worden maar kosten efficiënter is. En dat meer aansluit bij het informatiezoekgedrag van de doelgroep. Een voorstel hiervoor was een website waar belangstellenden meer informatie konden vinden over het programmagebied, waar ze het gebied kunnen beleven, zin krijgen om een bezoek te brengen en waar men makkelijk naam en contactgegevens kan achterlaten/zich kan aanmelden als belangstellende voor evenementen en/of wonen in het gebied.

Doelgroep Voor het programma Inverdan zijn de inwoners, bedrijven en bezoekers van Zaanstad de belangrijkste doelgroep. Wanneer deze groep goed geïnformeerd is en een positieve grondhouding heeft , breidt de catchment area zich hopelijk uit naar Amsterdam (Noord en West). Daarnaast is de website een plek waar vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars en ook toekomstige ondernemers die willen investeren in Zaanstad een indruk kunnen krijgen van het centrumgebied. Website als informatiebron en landingspagina

De website is de online etalage, showroom en ontvangstruimte waar belangstellenden terecht kunnen. De belangrijkste doelen van de site zijn om belangstellenden:

1. Te informeren over het programmagebied Inverdan (hoe, wat, wanneer, waarom en hoe)

2. enthousiast te maken voor bezoeken van het programmagebied

3. een beeld te geven over de mogelijkheden (wonen + ontspannen) in het gebied

4. door te verwijzen naar relevante projectpagina’s over woningbouw

De inhoud is vooral beeldend en de plankaart van het gebied staat centraal. Belangrijk was dat de website helder en overzichtelijk werd. We wilden veel aandacht geven aan beeldmateriaal, dat een aantrekkelijk beeld geeft van wonen, werken en verblijven in het programmagebied. De website is door Delta3 ontworpen binnen de huisstijl van Zaanstad en vervolgens geproduceerd. 

Project
Website

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad

In samenwerking met
-

Categorie
Ontwerp, website

Programma Inverdan

Portfolio

ProgrammaInverdan_01.png
ProgrammaInverdan_02.png (1)
ProgrammaInverdan_03.png
ProgrammaInverdan_06.png
ProgrammaInverdan_04.png