Stormvloedkering Ramspol

Bij hoog water en een sterke noordwestenwind stroomt het water uit het IJsselmeer landinwaarts. Noordwest-Overijssel loopt dan het risico te overstromen. Bij een dergelijke situatie blaast de waterkering zich automatisch op en sluit het Zwarte meer af van het Ketelmeer. De waterkering waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland. De kering bestaat uit 3 balgen van 80 meter elk. De balgstuw is een voorbeeld van een unieke Nederlandse waterkering en een technisch hoogstandje waar we trots op mogen zijn.


Delta3 verzorgt voor Ramspol het communicatietraject. Wij hebben diverse communicatiemiddelen opgeleverd, zoals een z-card en een film. Voor het maken van deze film hebben wij onder andere een drone ingezet. Bekijk de video hieronder om deze unieke stormvloedkering in werking te zien.

Project
Communicatietraject

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

In samenwerking met
Tundra Tree

Categorie
Drukwerk, Video

Portfolio

Ramspol_03.png
Ramspol_02.png
Ramspol_04.png